วธ.ปลุกคนไทยอนุรักษ์ต้นไม้สำคัญของชาติ

“วีระ” เปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ฯ กลุ่มต้นยางนา วัดสารภี ต้นจามจุรี สโมสรเชียงใหม่ ยิมคานา ต้นยางนา วัดเจดีย์หลวง และต้นมะจำโรง อำเภอสันป่าตอง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)เปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มต้นยางนา วัดสารภี ต้นจามจุรี สโมสรเชียงใหม่ยิมคานา ต้นยางนา วัดเจดีย์หลวง และต้นมะจำโรง อำเภอสันป่าตอง พบว่า ชุมชนและส่วนราชการให้ความร่วมมือในการดูแลต้นไม้สำคัญของชาติเป็นอย่างดี พร้อมผลักดันให้รุข มรดกของแผ่นดินกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับสินค้าวัฒนธรรม ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews